sk en

Vzdelávajte sa s MP Academy

Počas 7 ročnej praxe sme pre Vás vytvorili množstvo zaujímavých vzdelávacích programov. Každý si nájde to svoje.

OZ Mladý podnikavec založili mladí a iniciatívni vtedy ešte študenti Dávid Vrtaňa a Oliver Bubelíny. V roku 2014 vznikla myšlienka, ktorá viedla k postupnému vybudovaniu silnej značky na trhu: Mladý podnikavec. Myšlienkou týchto mladých ľudí je poukázať na to, že vzdelávanie nie je nuda a treba si ho naplno užívať so všetkými emóciami, ktoré v sebe má. Obaja vedeli, že v školstve chýba moderný a inovatívny spôsob vyučovacieho procesu. Okrem škôl sa moderné metódy snažíme preniesť aj do firemného a celospoločenského života. Pre firmy sme pripravili zaujímavé témy, ktoré môžu podporiť firemnú kultúru, motiváciu zamestnancov alebo celkovú výkonnosť podniku.

  • Marketing a manažment
  • Finančná a čitateľská gramotnosť
  • Psychológia

  • Osobnostný rozvoj
  • Digitálna gramotnosť
  • Fungovanie podniku

david vrtana

Ing. Dávid Vrtaňa, PhD.
CEO & Founder

david vrtana
Prečo si vybrať práve nás?

Vo vzdelávaní využívame množstvo inovatívnych metód, ktoré sú zbavené „suchej teórie“.

Snowballing
Snowballing

Vytvárame priestor pre vyjadrenie menej sebavedomých žiakov a podpora skupinového vyučovania. Rozvoj poznatkov, postojov a názorov, môže tvoriť i výchovno – vzdelávacie jadro celej vyučovacej hodiny.

Learning by doing
Learning by doing

Ako rýchlo sa dajú osvojiť vedomosti a zručnosti praktickou aplikáciou? Prinášame zaujímavé vzdelávanie v kombinácii so zábavno – náučnou formou prospešnou nielen pre študentov, ale aj učiteľov, či ďalších účastníkov našich školení.

Gamifikácia
Gamifikácia

Aplikujeme herné prvky a dizajn v nehernom kontexte – teda za iným účelom ako je samotné hranie hry. Podporujeme ňou motiváciu a súťaživosť medzi tímami, čím podporujeme ich výkon. Prekonať neúspech, získať odmenu a správne nastavenie úloh – to všetko uplatňujeme na našich workshopoch.

Storytelling
Storytelling

Príbeh je neoddeliteľnou súčasťou každého nášho workshopu. Snažíme sa podporovať a rozvíjať mäkké a praktické zručnosti, predstavivosť, pozornosť, väzbu medzi lektorom a účastníkmi, zručnosť aktívneho počúvania.

Mind map
Mind map

Podporujeme vytváranie jasných, logických a presvedčivých argumentácií. Vizuálne usporiadanie informácií je počas našich skúseností jednou z najefektívnejších metód zapamätávania.

Rolové hry
Rolové hry

Zvládanie sociálnych a komunikačných zručností je prioritou na našich workshopoch. Rozvíjame duševnú aktivitu účastníkov, upevňujeme ich sebadôveru, rozvíjame verbálnu a neverbálnu komunikáciu.

Metodický postup našich workshopov

Ako vzdelávanie prebieha?

Naši lektori sa počas stretnutia a školenia zameriavajú a sústreďujú na základný bod VEDIEŤ: osvojiť, popísať, vysvetliť, porozumieť, orientovať sa v problematike, zhrnúť, komunikovať, používať, organizovať, zvážiť, identifikovať, uvedomiť si, uviesť príklad, spravovať, rozhodovať sa, uplatniť a navrhnúť riešenie. Pomocou trojfázového modelu to ide ľahšie.

OBOZNÁMENIE
OBOZNÁMENIE

V 1. časti nášho školenia účastníci zhodnotia čo už vedia, čo by chceli vedieť alebo čo očakávajú. Podporujeme ich kritické myslenie a schopnosť povedať svoj názov a nápad. Cieľom je motivácia a spájanie nových súvislostí.

UVEDOMENIE
UVEDOMENIE

V 2. časti sa účastníci školenia vzdelávajú v danej problematike a uvedomujú si význam vybraných tém prostredníctvom inovačných metód výučby. Práve v tejto časti prichádza hravé učenie.

REFLEXIA
REFLEXIA

V 3. poslednej časti účastníci školenia zhodnocujú čo sa naučili alebo zapamätali. Efektívnym spôsobom v reflektovaní učiva sú myšlienkové mapy – či už skupinové alebo jednotlivca.

Nastavenie cookies

Nastavenie

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenie, poskytovanie obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií tu.

Nastavenia cookies